Ogled tovarne

Vodilni izdelki geofona za potresno raziskovanje imajo šest serij, več kot 60 sort. Izdelki se pogosto uporabljajo pri naftnih, mineralnih in geoloških raziskavah, gradnji cest, mostov, jezovov in predorov, močnih mehanskih vibracijah, spremljanju potresov itd.

gre